Ý kiến chỉ đạo điều hành

Display portlet menu
end portlet menu bar
 • Thông báo quy trình tiếp nhận hồ sơ

  Ngày phát hành: 9/10/2019

  Đơn vị Thông báo: Ban quản lý Dự án công trình NN&PTNT./.

 •  

 • Ngày 03/12/2018, Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp thường kỳ tháng 12/2018, tham dự buổi họp có các Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc và đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Sau khi nghe ý kiến phát biểu, báo cáo của các Phó Giám đốc và cán bộ chủ chốt, đồng chí Lâm Minh Thời có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau:./. 

 • Ngày 01/10/2018, Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp thường kỳ tháng 10/2018, tham dự buổi họp có các Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc và đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể./. 

 • Căn cứ Thông báo số 44/TB-SNV ngày 24/7/2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Ban quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018;

 • Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban quản lý Dự án công trình Nông nghiệp và PTNT./.

 •  

 • Trang đầu 123456 Trang cuối