Thông tin khen thưởng, xử phạt

Display portlet menu
end portlet menu bar
  • V/v phạt hợp đồng gói thầu số 193: Xây dựng cống Công Nghiệp (giáp đê biển Tây) và Gói thầu số 60: Xây dựng cống Kênh Số 1 (giáp sông Cái Đôi Vàm - Ba Tiệm), thuộc Dự án ĐTXD HTTL tiểu vùng V - Nam Cà Mau.

  •  

  • Trang đầu 1 Trang cuối