Dự án đang triển khai

Khởi công gói thầu xây lắp số 216

07/12/2017 09:25
    Màu chữ Cỡ chữ

Khởi công gói thầu xây lắp số 216: Thi công công trình Kè đoạn từ Tiểu Dừa về Bắc Hương Mai +1,460 (1500m) thuộc Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau (Điều Chỉnh)

Các tin khác