Ban QLDA công trình NN&PTNT Tỉnh Cà Mau
- Địa chỉ: Đường số 2, Khu A, Khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc, P5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 0290.3830707
- Fax: 0290.3551158
- Email: banqldactnn@gmail.com
Vui lòng điền đẩy đủ những thông tin dưới đây, để chúng tôi có thể liên hệ với bạn tốt hơn!