• Tên Gói thầu: Gói thầu số 118 - Thi công Xây dựng bến neo đậu tàu thuyền; sân phơi nông cụ; Mái che Nhà văn hóa.

  Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện U Minh.

  Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

  Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 • Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Ban quản lý Dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Thời gian phát hành HSMT:

  Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ khi Thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống (ngày 12 tháng 10 năm 2019) đến thời điểm đóng thầu.

  - Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2019.

  - Thời điểm mở thầu: HSDT sẽ được mở và công khai trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2019.

  Địa chỉ: Đường số 02 – Khu A – Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc – Phường 5 – TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 02903.830707 – Fax: 02903.551158./.

 • Thi công kè thuộc Dự án ĐTXD bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây) xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

  Thời gian bán HSMT: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến ngày 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

  Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT Cà Mau, đường Tạ An Khương - Khu A - Khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 02903.830707 - Fax: 02903.551158./.

 • Thi công đường giao thông thuộc Dự án ĐTXD bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (đoạn từ cống Hương Mai đến đê biển Tây) xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

  Thời gian bán HSMT: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến ngày 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2019 (trong giờ hành chính).

  Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT Cà Mau, đường Tạ An Khương - Khu A - Khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 02903.830707 - Fax: 02903.551158./.

 • Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán công trình Bến lên xuống hàng hóa, thuộc Dự án ĐTXD Kè cấp bách tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2).

  Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến ngày 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

  Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT Cà Mau, đường Tạ An Khương - Khu A - Khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 02903.830707 - Fax: 02903.551158./.

 • Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán công trình kè L1A dài 475m (từ kênh Cùng đến ngã ba kênh Nông Trường với sông Gành Hào) thuộc Dự án ĐTXD Kè cấp bách tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2).

  Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến ngày 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

  Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT Cà Mau, đường Tạ An Khương - Khu A - Khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 02903.830707 - Fax: 02903.551158./.

 • Thông báo mời thầu Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán công trình Kè đoạn phía bờ Bắc khu vực vàm Cống T29 dài 561m (tiếp giáp với đoạn kè 800m) và đoạn Kè phía bờ Nam khu vực vàm Cống T29 (1000m)./.

 • Thông báo mời thầu Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC dự toán công trình Kè đoạn từ Năm Quay đến Tiểu Dừa (2.139m)./.

 • Thông báo mời thầu Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán công trình Kè đoạn từ Móng Chim đến Năm Quay (2000m)./.

 • Thông báo mời thầu Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC dự toán công trình Kè đoạn từ Kênh xáng tuyến 4 đến Móng Chim (2000m)./.

 • Trang đầu 123456 Trang cuối