• Khởi công gói thầu xây lắp số 215: Thi công công trình Kè đoạn từ Vàm Cống T29 hướng đến Khánh Hội (800m) thuộc Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau (Điều Chỉnh)

  • Khởi công gói thầu xây lắp số 217: Thi công công trình Kè đoạn từ cầu Kênh Tám đến Kênh Mới (550m) thuộc Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau (Điều Chỉnh)

  • Khởi công gói thầu xây lắp số 216: Thi công công trình Kè đoạn từ Tiểu Dừa về Bắc Hương Mai +1,460 (1500m) thuộc Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau (Điều Chỉnh)

  • Khởi công gói thầu số 121: Xây dựng cầu giao thông (thuộc Dự án Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời)

  • Khởi công gói thầu số 120: San lấp mặt bằng bù lún (thuộc Dự án Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời)

  • Nhu cầu vốn để thực hiện Đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở Khu dân cư thị trấn Năm Căn.

  • Đầu tư Nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

  •       Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng nỗ lực của các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Năm 2016 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tiểu vùng VII – Nam Cà Mau đã được triển khai thực hiện.

  • Với mục tiêu tiến hành xây dựng hệ thống thủy lợi theo từng vùng khép kín, đảm bảo cấp thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và thủy sản, kết hợp với xây dựng giao thông thủy, bộ, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, UBND tỉnh đã phê duyệt.

  • Sau khi nhận được báo cáo giám định kết quả triển khai thực hiện Dự án các Tiểu vùng thủy lợi II, V, XVIII – Nam Cà Mau của Hội đồng giám định, để tiện cho việc tiếp thu, trao đổi, thảo luận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hệ thống lại một số vấn đề lớn, có nội dung như sau:

  • Trang đầu 1 Trang cuối