• Ngày 5/5/2017, Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức kiểm tra hết thời gian bảo hành công trình cống Chà Là, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau sau 01 năm đưa vào quản lý sử dụng.Ngày 5/5/2017, Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức kiểm tra hết thời gian bảo hành công trình cống Chà Là, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau sau 01 năm đưa vào quản lý sử dụng.

  • Ngày 29/5/2015, Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau đã tiến hành tổng nghiệm thu công trình cống Hương Mai, xã Khánh Tiến, huyện U Minh để bàn giao đưa vào quản lý sử dụng sau gần 2 năm khởi công xây dựng.

  • Trang đầu 1 Trang cuối