Tin tức sự kiện

Lễ kết nạp đảng viên - Đ/c Nguyễn Mộng Nghi

09/01/2020 04:02
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 224-QĐ/ĐU, ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Dân Chính Đảng, 15h00 giờ ngày 03/01/2020, Chi bộ Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Mộng Nghi.

 

Toàn cảnh buổi Lễ

Công tác phát triển Đảng luôn được Chi bộ Ban QLDA công trình NN&PTNT xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, các tổ chức đoàn thể của đơn vị đã làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Tham dự buổi lễ có Ông Trịnh Minh Quốc – Bí thư Chi bộ, P. Giám đốc Ban QLDA công trình NN&PTNT; Ông Lê Minh Quang – P. Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TC-KH; Ông Lâm Minh Thời – Giám đốc Ban QLDA công trình NN&PTNT; Ông Tiêu Thanh Phương – P. Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA công trình NN&PTNT và sự có mặt toàn thể đảng viên Chi bộ Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT; cùng tất cả các đồng chí, quần chúng ưu tú của đơn vị.

Đ/c Trịnh Minh Quốc – Bí thư Chi bộ Ban QLDA Công trình NN&PTNT

trao Quyết định

Được sự quan tâm sâu sát, giúp đỡ tận tình của Chi ủy, cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và Ban chấp hành Công Đoàn. Qua thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, quần chúng Nguyễn Mộng Nghi đã tự khẳng định bản thân, không ngừng học tập, nghiên cứu tìm hiểu về Điều lệ Đảng và rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; có lối sống lành mạnh, tích cực, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Mộng Nghi xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và hôm nay được Đảng ủy Dân Chính Đảng chuẩn y, quyết định kết nạp.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Bí thư Ông Trịnh Minh Quốc đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Mộng Nghi. Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của tất cả các Đảng viên trong chi bộ, đồng chí Nguyễn Mộng Nghi đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp hết sức mình để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của người đảng viên; nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ông Trịnh Minh Quốc – Bí thư Chi Bộ, Phó Giám đốc Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao nỗ lực và sự phấn đấu của đồng chí, đồng thời căn dặn cũng như giao nhiệm vụ cho đồng chí phải luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của người đảng viên Đảng cộng sản và hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c Trịnh Minh Quốc – Bí thư Chi bộ Ban QLDA Công trình NN&PTNT

Phát biểu và căn dặn quần chúng Nguyễn Mộng Nghi tại buổi Lễ

Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đúng quy định, đó cũng là nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong Ban tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu để sớm đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển đạt trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là nòng cốt để góp phần thúc đẩy sự phát triển của Ban QLDA công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Các tin khác