Tin tức sự kiện

Đại hội Đảng viên Chi bộ, lần thứ III - nhiệm kỳ 2020-2025

22/06/2020 04:04
    Màu chữ Cỡ chữ

Sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc văn kiện, nhân sự và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau.

Sáng ngày 12/6/2020, Chi bộ Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT (Ban Quản lý dự án) trang trọng tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án tỉnh Cà Mau diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà đã và đang tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 130 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Biên Thùy, Phó Bí thư và Huỳnh Kim Ngân, Uỷ viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Dân Chính Đảng, Cùng các đ/c Quách Hoàng Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân Chính Đảng và đ/c Lư Ngọc Hiếu, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Dân Chính Đảng.

Về phía khách mời dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT.

Cùng sự có mặt của 30/30 đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT tham dự Đại hội.

Hình 01: Toàn Cảnh Đại hội.

Đại hội đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua và từ đó đưa ra phương hướng, mục tiêu để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm động viên đảng viên, viên chức nâng cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, giữ gìn kỷ cương kỷ luật, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng đảng viên, xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần đó, Đại hội nghe đồng chí Lê Minh Quang, Phó Bí thư trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT trình Đại hội chủ yếu là tập trung đánh giá, kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 -2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, hiệu quả, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Ngay từ mới thành lập (năm 2014), Chi bộ Ban Quản lý dự án từ 11 đ/c, qua thời gian rèn luyện và giáo dục về chính trị, tư tưởng để châm bồi và phát triển đảng, đến nay Chi bộ Ban Quản lý dự án hiện có 30 đảng viên (27 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị, 05 đảng viên Nữ), trong đó có: Bí thư và 01 Phó Bí thư và 01 Chi ủy viên.

Trong thời gian qua, Chi bộ Ban Quản lý dự án đã lãnh đạo đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị phát huy tốt về chuyên môn và nghiệp vụ, tập trung nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay từ ngày đầu thành lập, lãnh đạo Chi bộ đã xây dựng Chương trình công tác, xây dựng chương trình hành động của Chi bộ và Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Giám đốc để xây dựng Quy chế phối hợp giữa chi bộ, đơn vị và Công đoàn cơ sở.

Luôn thực hiện tốt việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác tổng hợp và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái môi trường, phát triển mạnh các loại hình sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đạt hiệu quả kinh tế cao với mục tiêu quan trọng nhất của các dự án là bảo vệ sản xuất, hạn chế, giảm nhẹ hậu quả của thiên tai do biến đổi khí hậu; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh – quốc phòng của tỉnh Cà Mau nói riêng và vùng bán đảo Cà Mau nói chung.

Hình 02: Đ/c Lê Minh Quang - Phó Bí thư, trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ

nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên với tinh thần quyết tâm cao cùng cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị bằng nhiều biện pháp đã chỉ đạo kịp thời điều hành, quản lý các dự án khẩn trương thi công đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và giải ngân đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch vốn đầu tư được giao hàng năm.

Trong nhiệm kỳ qua, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 63 công trình; đang triển khai xây dựng và chuẩn bị đầu tư 110 công trình. Các dự án do Ban quản lý cơ bản đảm bảo về tiến độ và chất lượng. Các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra thuộc thẩm quyền của Ban đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao như công tác phát triển đảng viên mới, công tác kế hoạch về giải ngân, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án Lê Minh Quang nhấn mạnh.

Về công tác hồ sơ, từ khâu lập chủ trương đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, kết thúc dự án đầu tư, Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, đảm bảo tuân thủ trình tự, theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo, bám sát công tác thanh toán, quyết toán cho các dự án, các gói thầu đảm bảo theo đúng kế hoạch, đúng quy định của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Công tác cải cách hành chính luôn quan tâm, chú trọng và ban hành Kế hoạch rà soát, công bố thủ tục hành chính tại đơn vị sự nghiệp. Thực hiện tốt việc công khai niêm yết thủ tục hành chính tại cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu,... theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác quản lý chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc theo hướng áp dụng công nghệ thông tin như: VIC, Zalo, chữ ký số, thanh toán Kho Bạc bằng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, ...

Hình 03: Các Đồng chí đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu cấp ủy

nhiệm kỳ 2020-2025

Tóm lại, nhiệm kỳ qua Chi bộ Ban Quản lý dự án được Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng, các cấp các ngành quan tâm lãnh, chỉ đạo; Chi bộ thực nhiện tốt công tác phối hợp với lãnh đạo chính quyền; quan tâm lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đạt được những kết quả tốt nhất. Việc quán triệt và vận dụng thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; Nội bộ luôn đoàn kết nhất trí; đội ngũ đảng viên có trình độ, năng lực công tác chuyên môn khá đồng đều; có tinh thần trách nhiệm cao; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở phát huy thành tích đã đạt được và khắc phục những yếu kém trong nhiệm kỳ qua (2015-2020). Từ đó Chi bộ Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT đề ra phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần III, nhiệm kỳ 2020-2025 để chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, hiệu quả, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh”, Chi bộ Ban Quản lý dự án tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tất cả các công trình, hạng mục dự án được giao quản lý trên tất cả các mặt về số lượng, chất lượng, an toàn, môi trường của dự án, công trình. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch giải ngân hàng năm; hoàn thành quyết toán theo đúng quy định. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Hình 04: Đ/c Trần Biên Thùy, Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Biên Thùy, Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng khẳng định Báo cáo chính trị trình Đại hội của Chi bộ Ban Quản lý dự án đã phản ánh toàn diện, khách quan những mặt hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; điều đó cho thấy sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc với tinh thần phê bình và tự phê bình của mỗi đảng viên trong Chi bộ. Ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện của Chi bộ Ban Quản lý dự án đã đạt được, những nỗ lực phấn đấu của tất cả đảng viên, của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật là công tác kiện toàn bộ máy hoạt động khi sát nhập Ban QLDA 1, Ban QLDA 2, Ban QLDA tái định cư được thực hiện nghiêm, hiệu quả; công tác giải ngân luôn dẫn đầu, hàng năm chiếm tỷ trọng cao so với kế hoạch giải ngân của tỉnh. Các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ. Chú trọng chất lượng công trình, phối hợp tốt với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện. Tập trung phối hợp tốt công tác quản lý đảng viên, cán bộ, phối hợp với các cơ quan khác trong suốt quá trình hoạt động…

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Trần Biên Thùy yêu cầu Chi ủy khóa mới và tập thể Chi bộ Ban Quản lý dự án phải tập trung nâng cao năng lực hơn nữa cho đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị, để mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn, nắm vững nghị quyết, quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chính sách, quy định; Yêu cầu Chi bộ Ban Quản lý dự án quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ Ban; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong công tác quản lý, triển khai thực hiện dự án. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, gắn với triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác quản lý, giáo dục đảng viên về tư tưởng, chính trị, tổ chức; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên.

Hình 05: Cấp ủy  nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Chi bộ và hứa hẹn.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu vào Chi ủy khóa mới 05 đồng chí và bầu trực tiếp đồng chí Trịnh Minh Quốc vào chức danh Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Minh Quang vào chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Với tinh thần sôi nổi và phấn khởi, Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định quyết tâm nhiều hơn nữa trong nhận thức về chính trị, tư tưởng để phát huy những thành tích đã đạt được ở nhiệm kỳ trước và tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT thật sự trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển toàn diện Ban Quản lý dự án lên tầm cao mới như Nghị quyết đã đề ra./.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Tô Thanh Toàn./.

Các tin khác