Tin tức sự kiện

Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

17/04/2020 09:54
    Màu chữ Cỡ chữ

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau./.

Phòng TCHC - BQLNN./.

Các tin khác