Thông tin giới thiệu

Giới thiệu chung

02/12/2019 09:51
    Màu chữ Cỡ chữ

Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt tại: Số 5 - Đường Tạ An Khương - Phường 5 - Thành phố Cà Mau - Tỉnh Cà Mau.

 

Các tin khác