Đấu thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 10

23/05/2019 02:39
    Màu chữ Cỡ chữ

Thông báo mời thầu Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán công trình Kè đoạn phía bờ Bắc khu vực vàm Cống T29 dài 561m (tiếp giáp với đoạn kè 800m) và đoạn Kè phía bờ Nam khu vực vàm Cống T29 (1000m)./.

BQLNN./.

Các tin khác