Đấu thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp

15/10/2019 02:32
    Màu chữ Cỡ chữ

Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Ban quản lý Dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian phát hành HSMT:

Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ khi Thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống (ngày 12 tháng 10 năm 2019) đến thời điểm đóng thầu.

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2019.

- Thời điểm mở thầu: HSDT sẽ được mở và công khai trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Địa chỉ: Đường số 02 – Khu A – Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc – Phường 5 – TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 02903.830707 – Fax: 02903.551158./.

Các tin khác