Đấu thầu

Thông báo mời thầu Gói thầu số 17

15/10/2019 02:10
    Màu chữ Cỡ chữ

Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán công trình Bến lên xuống hàng hóa, thuộc Dự án ĐTXD Kè cấp bách tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2).

Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến ngày 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT Cà Mau, đường Tạ An Khương - Khu A - Khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc - Phường 5 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 02903.830707 - Fax: 02903.551158./.

Các tin khác