Dự án đang triển khai

Khởi công gói thầu xây lắp số 215

07/12/2017 09:28
    Màu chữ Cỡ chữ

Khởi công gói thầu xây lắp số 215: Thi công công trình Kè đoạn từ Vàm Cống T29 hướng đến Khánh Hội (800m) thuộc Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau (Điều Chỉnh)

Các tin khác