Dự án đang triển khai

Khởi công gói thầu xây lắp số 217

07/12/2017 09:26
    Màu chữ Cỡ chữ

Khởi công gói thầu xây lắp số 217: Thi công công trình Kè đoạn từ cầu Kênh Tám đến Kênh Mới (550m) thuộc Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau (Điều Chỉnh)

Các tin khác