Dự án đang triển khai

Đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở Khu dân cư thị trấn Năm Căn.

19/06/2017 08:33
    Màu chữ Cỡ chữ

Nhu cầu vốn để thực hiện Đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở Khu dân cư thị trấn Năm Căn.

Dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 06/9/2014, với tổng mức đầu tư 212,4 tỷ đồng (trong đó tổng dự toán của giai đoạn 1 là 119 tỷ đồng) sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương.

Hình 1: Một đoạn sạt lở khu vực thị trấn Năm Căn

            Để phát huy hiệu quả đầu tư dự án nhằm bảo vệ, chống sạt lở bờ sông Cái Nai; Đảm bảo an toàn cho người và hệ thống cơ sở hạ tầng và điều kiện làm việc bình thường cho giao thông thủy và các hoạt động kinh tế trên sông; Tạo cảnh quan, chỉnh trang kiến trúc đô thị, góp phần cải tạo môi trường, tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế xã hội – du lịch của thị trấn Năm Căn; Kết hợp với quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước khu vực thị trấn, đảm bảo tiêu thoát nước thải, nước mưa ra sông Cái Nai được thuận lợi, tạo tiền đề cho quy hoạch phát triển tổng thể của thị trấn Năm Căn trong tương lai.

 

Hình 2: Vị trí sạt lở trên sông Cái Nai thuộc dự án

             Do tính bức xúc của dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn, đòi hỏi phải triển khai thi công ngay đoạn sạt lở nghiêm trọng đã được giải phóng mặt bằng. Hiện nay, do nguồn vốn Trung ương hỗ trợ chưa được ghi, nên Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tạm ứng từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng để triển khai đấu thầu xây lắp, thực hiện trong quý III/2017./.

KHKT./.

Các tin khác