Dự án đang triển khai

Triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tiểu vùng VII – Nam Cà Mau.

05/08/2016 10:38
    Màu chữ Cỡ chữ

      Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng nỗ lực của các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Năm 2016 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tiểu vùng VII – Nam Cà Mau đã được triển khai thực hiện.

      Dự án nằm phía Nam thành phố Cà Mau, bao gồm: Phường 6, xã Định Bình, xã Tắc Vân với tổng diện tích tự nhiên của Dự án khoảng 9.309 ha.

 

Hình: Bản đồ Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tiểu vùng VII – Nam Cà Mau

 

      Dự án với mục tiêu ngăn triều cường, nước dâng, tiêu thoát nước, ngăn chặn nguồn nước ô nhiễm thải ra từ thành phố Cà Mau và các nhà máy chế biến thủy sản trên tuyến kênh xáng Cà Mau – Tắc Vân xâm nhập vào vùng dự án; chống bồi lắng, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho khu vực. Kết hợp phát triển giao thông thủy, bộ cho vùng nông thôn, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng nói riêng và của tỉnh Cà Mau nói chung.
 
      Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tiểu vùng VII – Nam Cà Mau là một dự án có ý nghĩa thiết thực của tỉnh Cà Mau, góp phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi của toàn tỉnh, ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên nước đồng thời hạn chế các thiệt hại do hạn hán, lũ lụt và ô nhiễm môi trường gây ra. Dự án còn tác động đến đời sống văn hóa - xã hội, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng dự án đặc biệt là giao thông đi lại, góp phần nâng cao điều kiện và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.
 
      Trước mắt với nguồn vốn 84 tỷ đồng, Dự án sẽ triển khai đầu tư xây dựng các cống dọc tuyến sông Cà Mau – Bạc Liêu gồm: Cống Đôi, cống Cầu Nhum, cống Bảy Mén, cống Thọ Bưởi, cống Bảy Tháo, cống Ổ Ó và sửa chữa nâng cấp cống Cái Ngang để ngăn nguồn nước ô nhiễm từ sông Cà Mau – Bạc Liêu, nhằm chủ động tiêu thoát nước phục vụ cho nuôi trồng thủy hải sản của bà con trong vùng Dự án./.
 

 

P.T.Xuyên.

Các tin khác