Lịch Làm Việc

Lịch làm việc BGĐ tuần 28-2020 từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020

27/07/2020 09:14
    Màu chữ Cỡ chữ

*Chú ý: Lịch làm việc BGĐ có thể thay đổi./.

Thời gian

Họ và tên

Lâm Minh Thời

(Giám đốc)

Trịnh Minh Quốc

(Phó Giám đốc)

Tô Văn Phết

(Phó Giám Đốc)

Tiêu Thanh Phương

(Phó Giám đốc)

Thứ 2

Sáng

Dự họp STC

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Công tác huyện

Trần Văn Thời

Chiều

C.Tác huyện U.Minh

C.Tác huyện U.Minh

Thứ 3

Sáng

C.Tác huyện U.Minh

C.Tác huyện U.Minh

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Làm việc CQ

Dự họp SNN

Thứ 4

Sáng

Làm việc CQ

Công tác huyện

U Minh

Dự họp SNN

Làm việc CQ

Chiều

Thứ 5

Sáng

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Thứ 6

Sáng

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Các tin khác