Lịch Làm Việc

Lịch làm việc BGĐ tuần 27-2020 từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

07/07/2020 09:21
    Màu chữ Cỡ chữ

*Chú ý: Lịch làm việc Ban Giám đốc có thể thay đổi./.

Thời gian

Họ và tên

Lâm Minh Thời

(Giám đốc)

Trịnh Minh Quốc

(Phó Giám đốc)

Tô Văn Phết

(Phó Giám Đốc)

Tiêu Thanh Phương

(Phó Giám đốc)

Thứ 2

Sáng

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Thứ 3

Sáng

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Dự họp UBND

Thứ 4

Sáng

Làm việc CQ

Công tác huyện

Đầm Dơi

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Thứ 5

Sáng

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Thứ 6

Sáng

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Các tin khác