Lịch Làm Việc

Lịch làm việc BGĐ tuần 20-2020 từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020

21/05/2020 02:16
    Màu chữ Cỡ chữ

*Chú ý: Lịch làm việc Ban Giám đốc có thể thay đổi./.

Thời gian

Họ và tên

Lâm Minh Thời

(Giám đốc)

Trịnh Minh Quốc

(Phó Giám đốc)

Tô Văn Phết

(Phó Giám Đốc)

Tiêu Thanh Phương

(Phó Giám đốc)

Thứ 2

Sáng

Dự họp UBND

Dự họp UBND

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Thứ 3

Sáng

Làm việc CQ

C.Tác huyện TVT

Làm việc CQ

C.Tác huyện U.Minh

Chiều

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Thứ 4

Sáng

Làm việc CQ

Dự họp ĐU DCĐ

Công tác huyện

Năm Căn

Công tác huyện

Ngọc Hiển

Chiều

Làm việc CQ

Thứ 5

Sáng

Dự họp UBND

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Làm việc CQ

Thứ 6

Sáng

Làm việc CQ

Công tác huyện

Trần Văn Thời

Công tác huyện

Ngọc Hiển

Làm việc CQ

Chiều

Các tin khác