Lịch Làm Việc

Lịch làm việc BGĐ tuần 19-2020 từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020

18/05/2020 09:28
    Màu chữ Cỡ chữ

*Chú ý: Lịch làm việc Ban Giám đốc có thể thay đổi./.

Thời gian

Họ và tên

Lâm Minh Thời

(Giám đốc)

Trịnh Minh Quốc

(Phó Giám đốc)

Tô Văn Phết

(Phó Giám Đốc)

Tiêu Thanh Phương

(Phó Giám đốc)

Thứ 2

Sáng

Dự họp UBND

Dự họp SNN

Làm việc CQ

Dự họp SNN

Chiều

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Thứ 3

Sáng

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Thứ 4

Sáng

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Thứ 5

Sáng

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Thứ 6

Sáng

Làm việc CQ

Công tác huyện

Đầm Dơi

Làm việc CQ

Làm việc CQ

Chiều

Các tin khác